Kontakt

Prútený svet, spol. s r.o.

so sídlom: Buková 47, 919 10 Buková, Slovenská republika
IČO: 36 272 761
DIČ: 2022020011
IČ DPH: SK2022020011
zapísaná do Obchodného registra
Okr.súdu Trnava, Odd.: Sro, Vl.č.: 17235/T

tel.číslo:+421 948 085 281
e-mail: prutenysvet@prutenysvet.sk

Kontaktný formulár  

Vaše meno a priezvisko
Vaša emailová adresa v tvare xxx@yyy.zzz
Tel. číslo v tvare +42x xxx xxx xxx
zadajte predmet email. Napr.: Info o produkte
Ak máte otázky, kontaktujte nás