Kontakt

Prútený svet, spol. s r.o.

so sídlom: Buková 47, 919 10 Buková, Slovenská republika
IČO: 36 272 761
DIČ: 2022020011
IČ DPH: SK2022020011
zapísaná do Obchodného registra
Okr.súdu Trnava, Odd.: Sro, Vl.č.: 17235/T

tel.číslo:+421 905 989 246
e-mail: sankydrevene@gmail.com